Drwal - Pismo przedsiębiorców leśnych
Drwal
Drwal - aktualny numer
Newsletter
Podaj adres e-mail:
E-mail
Hasło
Rejestracja
OK
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
<< Czerwiec 2018 >>
pon wt śr czw pt so nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Uwaga! Zmiany w siwz i umowach!
Aktualności
Drwal - Uwaga! Zmiany w siwz i umowach!
Z dniem 18 listopada br. dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podpisał decyzję nr 545 zmieniającą decyzję nr 499 w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych na 2017 rok. Drwal jako pierwszy informuje o zmianach
 
Pokaż/ukryj skróconą treść
Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co do podstaw żądania i weryfikacji umów o pracę w ramach realizacji przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażona w postaci opinii w tej sprawie, spowodowały potrzebę dokonania zmiany zapisów w siwz i umowie, które uwzględniałyby wskazania ujęte w opinii UZP. W związku z powyższym DGLP przesłała 21 listopada do wszystkich dyrekcji regionalnych LP zmiany zapisów tychże dokumentów w dwóch wersjach.
Wersja I – w tej wersji następuje jedynie zmiana sposobu weryfikacji zatrudnienia (zgodnie z opinią  UZP). Bez zmian pozostaje natomiast zakres obowiązkowego zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia”, punktujące dodatkowe zatrudnienie w zakresie hodowli i ochrony lasu. Wprowadzenie tej modyfikacji nie powoduje konieczności zmiany ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE ani przesunięcia terminu składania ofert.
Wersja II – w tej wersji zmiana dotyczy sposobu weryfikacji zatrudnienia (zgodnie z opinią UZP) a zakres obowiązkowego zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a PZP obejmuje wszystkie czynności. Usunięte zostaje też kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia” punktujące dodatkowe zatrudnienie w zakresie hodowli i ochrony lasu. W tym przypadku zmiana pociąga za sobą konieczność publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia zmieniającego. W zależności od przypadku może też ulec termin składania ofert, jeżeli od przekazania do publikacji ogłoszenia zmieniającego do dnia składania ofert będzie mniej niż 15 dni (art. 12a ust. 1 pkt 1 PZP).
Stosownie od przyjętego podejścia zamawiających do realizacji zapisów wyżej przywołanego artykułu ustawy PZP w zakresie weryfikacji umów nadleśnictwa muszą wprowadzić wybraną wersje zapisów do siwz i umowy w ramach wszczętych już postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Poniżej zarządzenie wraz z wprowadzanymi zmianami

data modyfikacji: 2016-11-22 19:07:18
Szukaj
Polecamy