Drwal - Pismo przedsiębiorców leśnych
Drwal
Drwal - aktualny numer
Newsletter
Podaj adres e-mail:
E-mail
Hasło
Rejestracja
OK
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
<< Kwiecień 2020 >>
pon wt śr czw pt so nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Prenumerata
Prenumerata
Prenumerata
[+] rozwiń
[-] ukryj

Jest wiele powodów, aby zaprenumerować miesięcznik DRWAL:

- koszt przesyłki pocztowej ponosi Wydawca,
- prenumerata jest gwarancją terminowego otrzymywania czasopisma po stałej cenie
- w przypadku podwyżki prenumeratorzy nie są zobowiązani do dopłat,
- umożliwia zebranie wszystkich kolejnych numerów DRWALa,
- prenumerujący mogą uczestniczyć w konkursach DRWALa

Wybierz opcję zamówienia prenumeraty, która najbardziej Ci odpowiada:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz zamówienia prenumeraty DRWALa
  Kliknij na "Formularz zamówienia prenumeraty" a następnie wypełnij wymagane pola. Po przesłaniu formularza będzie możliwe dokonanie płatności za prenumeratę, za pośrednictwem serwisu Dotpay.
   
 2. Pobierz druk zamówienia i po wypełnieniu prześlij w wybrany sposób:
  • e-mailem: prenumerata@oikos.net.pl
  • faxem: (22) 822 66 49
  • pocztą tradycyjną: skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa

                                         

                             Kliknij aby pobrać druk zamówienia

 1. Wpłać odpowiednią kwotę na konto. W tytule wpłaty proszę podać dane do wysyłki oraz nr od którego ma rozpocząć się prenumerata.

             Oficyna Wydawnicza Oikos
             ul. Kaliska 1/7
             02-316 Warszawa
             Nr konta: PKO BP 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918

Cena prenumeraty DRWALa na 2020 rok:

 • dwuletnia (24 kolejne numery) - 184 zł (w tym 5% VAT),
 • roczna (12 kolejnych numerów) - 96 zł (w tym 5% VAT),
 • półroczna (6 kolejnych numerów) - 48 zł (w tym 5% VAT).

Dział prenumeraty czynny w dni robocze w godz. 8-16
Robert Paziewski
tel. 22 659 77 80 w. 55
fax 22 822 66 49
e-mail:
prenumerata@oikos.net.pl

Formularz zamówienia prenumeraty
[+] rozwiń
[-] ukryj
Rodzaj prenumeraty Cena brutto Liczba prenumerat
dwuletnia (24 kolejne numery) 184 zł
roczna (12 kolejnych numerów) 96 zł
półroczna (6 kolejnych numerów) 48 zł
kwartalna (3 kolejne numery) 26 zł
pojedynczy numer 9 zł
Dane płatnika
Adres odbiorcy jest inny niż adres płatnika
Korespondencja dodatkowa


Dodatkowe informacje
Proszę o wystawienie faktury VAT oraz upoważniam Oficynę Wydawniczą OIKOS do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oficynę Wydawniczą OIKOS, w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podawania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania oraz prawie złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin prenumeraty
[+] rozwiń
[-] ukryj
 • Prenumerata DRWALa realizowana jest wyłącznie przez Oficynę Wydawniczą Oikos.
 • Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 6, 12 lub 24 kolejne wydania. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania, np. prenumerata opłacona w listopadzie rozpoczyna się od numeru grudniowego.
 • Cena opłaconej prenumeraty nie ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopism.
 • Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawnictwo.
 • Aktualna cena prenumeraty podawana jest w najnowszych numerach czasopism.
 • Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranego czasopisma należy:
  • wypełnić i opłacić w banku/na poczcie standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Wpłaty należy adresować na Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, nr konta 12.1020.1042.0000.8102.0240.5918. Blankiet powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. W miejscu tytułem należy podać PREN DR / czas trwania prenumeraty w miesiącach, np. 12 / od którego numeru ma się ona rozpocząć, np. 06 / liczba prenumerat, np. 1. Prawidłowy wpis w polu tytułem PREN DR / 12 / 06 / 1. Wpłat za prenumeratę nie należy łączyć z innymi wpłatami, lub
  • dokonać przelewu elektronicznego ze swojego konta bankowego. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a, lub
  • złożyć zamówienie na stronach www.drwal.net.pl i opłacić sposobem podanym w zamówieniu. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a, lub
  • zwrócić się do działu prenumeraty (listownie 02-316 Warszawa ul. Kaliska 1 m. 7, pocztą elektroniczną prenumerata@oikos.net.pl, telefoniczne 22 659-77-80 w. 55 w godz. 800-1600, faksem 22 822-66-49) o wystawienie faktury, która będzie podstawą do dokonania zapłaty.
 • Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, przekazami pocztowymi i gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.
 • Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa.
 • Faktura/faktura proforma za prenumeratę jest wystawiania w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym Wydawnictwa. Wcześniejsze wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie na pisemne życzenie klienta. Nie ma możliwości wystawiania faktur w miejsce wcześniej wystawionych przez Wydawnictwo faktur proforma.
 • Uaktualnienia danych adresowych wymagają formy pisemnej (list, faks lub poczta elektroniczna). Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Wydawnictwa o zmianach danych adresowych. Zaginięcie egzemplarzy czasopisma przesłanych w ramach prenumeraty na nieaktualny adres (niezmieniony z winy klienta) spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku czasopism.
 • Reklamacje dotyczące nieotrzymania danego numeru czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane po upływie 14 dni, licząc od momentu wysyłki (jest nim początek miesiąca z wyjątkiem dwutygodnika LP, gdzie momentem wysyłki jest początek i środek miesiąca) i nie później niż przed otrzymaniem kolejnego numeru czasopisma w prenumeracie. Reklamacje dotyczące braków ilościowych czasopisma lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie (Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7), pocztą elektroniczną (prenumerata@oikos.net.pl) lub telefoniczne do Roberta Paziewskiego (22 659-77-80 w. 55) w dni robocze w godz. 800-1600.
 • Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętej prenumeraty oraz zwrotu pieniędzy.
 • Dane osobowe prenumeratorów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie prenumeraty Wydawnictwa w celu realizacji złożonego zamówienia. W chwili, gdy prenumerator wyrazi na to zgodę jego dane mogą być wykorzystywane przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Szukaj
Polecamy