Drwal - Pismo przedsiębiorców leśnych
Drwal
Drwal - aktualny numer
Newsletter
Podaj adres e-mail:
E-mail
Hasło
Rejestracja
OK
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
<< Sierpień 2020 >>
pon wt śr czw pt so nie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych
Regulaminy - Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
  Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Kaliskiej 1 m. 7 (wydawca miesięcznika DRWAL i strony www.drwal.net.pl).
  Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca ogłoszenie drobne w drukowanym wydaniu miesięcznika DRWAL lub na stronie www.drwal.net.pl.
  Ogłoszenie drobne – krótki bezpłatny lub płatny anons z dołączonym zdjęciem/zdjęciami (ogłoszenia na stronie internetowej). Podstawą wyceny ogłoszenia jest ilość znaków składająca się na treść ogłoszenia.
  Ogłoszenie bezpłatne – ogłoszenie drobne zamieszczane bezpłatnie przesłane poprzez formularz zamieszczony na www.drwal.net.pl (ogłoszenie internetowe do 100 znaków, ogłoszenie drukowane do 60 znaków) oraz ogłoszenia przysłane drogą SMS.
  SMS – usługa „Short Message Service”.
 2. Regulamin określa zasady przyjmowania przez Wydawcę do publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń drobnych w miesięczniku Drwal i na stronie www.drwal.net.pl.
 3. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Dotpay SA: http://www.dotpay.pl/regulaminsms.

§ 2

 1. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do edycji treści ogłoszenia pod kątem ortograficzno-gramatycznym.  

§ 3

 1. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Wydawca odmawia zamieszczenia ogłoszenia.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

 

II. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych w papierowym wydaniu miesięcznika DRWAL

§ 4

 1. Ogłoszenie drobne w papierowym wydaniu miesięcznika Drwal może zamówić poprzez nadesłanie treści ogłoszenia na formularzu umieszczonym na www.drwal.net.pl w zakładce Ogłoszenia drobne/Ogłoszenia drukowane. Formularz po wypełnieniu jest przesyłany drogą elektroniczną do Wydawcy. Po akceptacji treści ogłoszenia Ogłoszeniodawca dostaje e-mailem potwierdzenie o przyjęciu ogłoszenia do druku.

§ 5

 1. Termin ostatecznego przyjęcia ogłoszenia drobnego upływa 10. dnia każdego miesiąca, np. termin przyjmowania ogłoszeń do numeru wrześniowego upływa 10 sierpnia itd.
 2. Ogłoszenia dłuższe niż 60 znaków dostępne są tylko poprzez formularz internetowy.
 3. Treść ogłoszenia musi zawierać dane kontaktowe (numer telefonu lub adres mailowy).

§ 6

 1. W przypadku ogłoszeń płatnych, warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest uregulowanie płatności przed emisją ogłoszenia.
 2. Opłaty za ogłoszenia drobne prowadzone są za pośrednictwem Dotpay SA.
 3. Po akceptacji treści ogłoszenia, Ogłoszeniodawca otrzyma e-mailem formularz umożliwiający dokonanie płatności za pośrednictwem Dotpay SA.
 4. Po uregulowaniu płatności w Dotpay SA, Ogłoszeniodawca otrzyma informacje potwierdzającą wpłatę i przyjęcie ogłoszenia do druku.

 

III. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych na stronie www.drwal.net.pl

§ 7

 1. Ogłoszenie drobne na stronie www.drwal.net.pl można zamówić poprzez nadesłanie treści ogłoszenia na formularzu umieszczonym na www.drwal.net.pl w zakładce Ogłoszenia drobne/Ogłoszenia internetowe. Formularz po wypełnieniu jest przesyłany drogą elektroniczną do Wydawcy. Po akceptacji treści ogłoszenia Ogłoszeniodawca dostaje potwierdzenie o przyjęciu ogłoszenia do druku.

§ 8

 1. Czas emisji ogłoszenia bezpłatnego wynosi 30 dni.
 2. Kontynuacja emisji bezpłatnego ogłoszenia wymaga ponownego nadesłania treści ogłoszenia.
 3. Ogłoszeniodawca może zamieścić nieograniczoną ilość bezpłatnych ogłoszeń.
 4. W tym samym czasie rozliczeniowym nie można wystawiać więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie tego samego przedmiotu, usługi, itp.
 5. Ogłoszeniodawca ma możliwość skrócenia czasu emisji ogłoszenia poprzez aktywację linku wstrzymującego emisję ogłoszenia, który otrzyma w e-mailu akceptującym treść ogłoszenia (ogłoszenia bezpłatne) lub potwierdzającym wpłatę (ogłoszenia płatne).
 6. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo publikacji ogłoszeń internetowych również w wydaniach drukowanych bez uprzedniego informowania Ogłoszeniodawcy. Ogłoszenia mogą być zamieszczone w najbliższym numerze drukowanym pisma.

§ 9

 1. W przypadku ogłoszeń płatnych, warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest uregulowanie płatności przed emisją ogłoszenia.
 2. Opłaty za ogłoszenia internetowe, zamieszczane na stronie www.drwal.net.pl, prowadzone są za pośrednictwem Dotpay SA.
 3. W przypadku ogłoszeń płatnych Ogłoszeniodawca, po otrzymaniu akceptacji treści ogłoszenia, dostaje e-mailem formularz do opłacenia za pośrednictwem Dotpay SA.
 4. W przypadku ogłoszeń opłacanych za pośrednictwem Dotpay SA, ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.drwal.net.pl niezwłocznie po uregulowaniu płatności w Dotpay SA.

 

IV. Reklamacje

§ 10

 1. Wszelkie reklamacje należy składać pod adresem: http://www.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-sms.
 2. Kontakt w sprawie ogłoszeń ze strony Wydawcy: reklama2@oikos.net.pl.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie zamówienia z powodu zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Prasowego.

 

Szukaj
Polecamy